Grafisk formgivning och typografi

Meijling Typografi är specialiserat på trycksaksformgivning: bokomslag, bokinlagor, foldrar, broschyrer och affischer. Här bredvid visas exempel på omslag producerade för Studentlitteratur AB i Lund.
Andra uppdragsgivare inkluderar Gleerups Utbildning AB, Vattenfall AB och Gora art & landscape ab.

 
Kontakt: Jakob Meijling
Telefon: 0708 21 04 23
E-post: typografi@meijling.com